logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Agencja Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie

Oszacowanie wartości 9701 udziałów Mesko-Rol Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej" dla potrzeb sprzedaży udziałów. 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wycena nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KGHM Polska Miedź SA dla potrzeb aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny we Wrocławiu

Określenie wartości rynkowej  oraz stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanych, lokali użytkowych oraz garaży na terenie Województwa Dolnośląskiego dla potrzeb sprzedaży i wydzierżawienia.

EKO-PARK SA z siedzibą w Warszawie

Nieruchomości niezabudowane w Krakowie i Tychach, nieruchomość zabudowana położona w Krakowie. Wyceny dla różnych celów,  m.in.: ustalenie odszkodowania, wniesienia aportem do spółki, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie

Wycena nieruchomości i ruchomości Oddziału we Wrocławiu dla potrzeb sprzedaży/wynajmu.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Określenie wartości godziwej środków trwałych stanowiących własność spółki dla potrzeb sprawozdawczości finansowej wraz z ich inwentaryzacją w branżach: budowlanej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej. Wycena dla potrzeb sprawozdawczości finansowej.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Kompania Węglowa SA z siedzibą w Katowicach - Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia

Wycena ośrodków wczasowych: OW Neptun w Krynicy Morskiej, OW Borowiany w Borowianach, OW Dzierżno w Pyskowicach, OW Siemion w Szczyrku, OW Andaluzja w Międzybrodziu Bialskim, OW Marcel w Ochabach. Wycena dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.

Urząd Miasta Rydułtowy

Wycena nieruchomości położonych w Rydułtowach dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (19 operatów szacunkowych). Wycena dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w trybie  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wycena nieruchomości położonych w Jastrzębiu - Zdroju dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (34 operaty szacunkowy). Wycena dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w trybie  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wycena nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu oraz po uchwaleniu i zmianie planu na dzień zbycia dla potrzeb ustalenia wartości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Opracowanie 39 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością jednostek samorządu terytorialnego. Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Urząd Miasta Tychy

Wycena nieruchomości drogowych zlokalizowanych w Tychach - 17 nieruchomości (zabudowane i niezabudowane). Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wycena nieruchomości drogowych - Żarki, rej. Ul. Chryzantem - 3 działki i Myszków, ul. Kolejowa - 23 działki. Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

Wykonanie operatów szacunkowych 538 lokali mieszkalnych stanowiących zasoby Spółki dla potrzeb ich sprzedaży na rzecz najemcy.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

Inwentaryzacja 59 budynków oraz wycena 960 lokali mieszkalnych w latach 2009-2011, dla potrzeb ich zbycia na warunkach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 roku, nr 4 poz. 24 z późn. zmianami).

"GANT ZN Sp. z o.o. SM DOM" Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach

Inwentaryzacja wraz z pozyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży w 75 budynkach wielorodzinnych na terenie Katowic (826 lokali). Celem opracowania było ustanowienia samodzielności lokali.

Powiat Otwocki

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, tj. szpitala przy ulicy Batorego 44 w Otwocku, przychodni zdrowia położonych przy ulicy Armii Krajowej 3 i Mickiewicza 8 w Otwocku oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Sienkiewicza 28 w Otwocku. Wycena dla potrzeb wniesenia majątku aportem.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio