logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, głównie dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (łącznie 191 operatów szacunkowych).

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

Wycena wartości rynkowej służebności przesyłu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Moszczenica - Odlewnia Skoczów.

Brick Development W Sp. z o.o.

Wyceny nieruchomości zabudowanych o charakterze komercyjnym w podejściu dochodowym w Chorzowie i Katowicach.

TAMEH Polska sp. z o.o.

Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami oraz środków trwałych, dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Opinia o wartości odtworzeniowej wskazanych składników majątku trwałego, dla potrzeb ustalenia podstawy sumy ubezpieczenia.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Wycena wartości udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej dla potrzeb sprzedaży udziałów przy użyciu trzech metod.

COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Wycena wartości spółki metodami skorygowanych aktywów netto (NA) oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Wycena udziałów w celu ustalenia wartości godziwej dla zbycia, przy wykorzystaniu metody skorygowanych aktywów netto oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.

ARRADA Sp. z o.o. SM DOM Spółka Komandytowo Akcyjna

Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zlokalizowanych na terenie Katowic.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio