logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Wycena nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej służebności przesyłu dla potrzeb jej ustanowienia (wykonanie 129 operatów szacunkowych).

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Kompania Węglowa S.A.

Współpraca w wycenie nieruchomości od 2004 roku na podstawie jednostkowych zleceń dotyczących oszacowania wartości nieruchomości różnego typu tj. zabudowanych, niezabudowanych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych, usługowych, garażowych, budowli, wyrobisk górniczych, urządzeń technicznych i elementów sieci uzbrojenia terenu, składników majątku ruchomego, materiałów nasypowych, odpadów pogórniczych usytuowanych na nieruchomościach, substancji płynnych, nakładów poniesionych na obcym gruncie, służebności gruntowych i służebności przesyłu wraz ze środkami trwałymi niskocennymi w celu sprzedaży, zamiany, regulacji stanów prawnych, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, wprowadzenie na ewidencję księgową, ordynacji podatkowej, odszkodowania oraz sporządzenie opinii w zakresie stanu technicznego budynków i budowli.

Arte-Med Sp. z o.o.

Wycena wartości udziałów podmiotu z branży medycznej.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio