logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Energia Euro Park Sp. z o.o. w Mielcu

Wycena udziałów EC Energetyka Sp. z o.o. (farma wiatrowa Iwonicz).

Kompania Węglowa SA z siedzibą w Katowicach

Wycena wartości rynkowej służebności przesyłu oraz wartości szkód dla potrzeb ustalenia odszkodowań.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Wycena wartości rynkowej Instalacji Ftalanów.

Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami autoterminala zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Południowej o łącznej powierzchni działek 16,3615 ha, w tym wartości nakładów poniesionych przez Spółkę Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. na remont i modernizację nieruchomości.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Wycena wartości rynkowej nieczynnej instalacji TMP w 3 wariantach: jako zorganizowanej całości, do sprzedaży elementami składowymi oraz do likwidacji. 

"ArcelorMittal Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Wycena Ośrodka Wypoczynkowego Karolinka w Karpaczu.

Zakłady Azotowe Chorzów SA z siedzibą w Chorzowie

Wycena nieruchomości stanowiącej majątek rzeczowy Zakładów Azotowych Chorzów SA zlokalizowany w Chorzowie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Zakres wyceny obejmował prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 21.6360 ha oraz prawo własności 60 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 47 896 m2 i wycenę 238 sztuk budowli i urządzeń przemysłowych, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Centralna Pompownia BOLKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu

Wycena wartości godziwej rzeczowego majątku trwałego Spółki.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Oszacowanie wartości rynkowej 77 nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio